Pranayama och Meditation: Stockholm

Att skapa kontakt med sin insida är en viktig del i helhetsförståelsen för vad yoga är. Under denna fördjupningsutbildning i pranayama kommer vi aktivt att studera den stilla och meditativa delen av yogapraktiken samt ge utrymme för stunder av observation och varande. De praktiska övningarna ligger till grund för de mer teoretiska momenten där vi bland annat diskuterar både vad som är det bästa stödet och den största utmaningen i andningsträningen liksom i andra former av meditativ träning.

Kursen riktar sig till dig som vill utvecklas inom pranayama, traditionell andningsträning och önskar fördjupa din förståelse för hur andningen är kopplad till vår livskraft.

KURSEN INNEFATTAR:

 • Utveckling och fördjupning av grundläggande och, för pranayama, förberedande tekniker (kriyas) såsom Uddiyana Bandha Kriya, Nauli, Agni Sara och Kapalabhati
 • Utveckling och fördjupning av grundläggande andningsövningar såsom Nadi Shodana, Ujjayi Pranayama, Shitali, Surya Bhedana, Chandra Bhedana och Bhramari
 • Utveckling och fördjupning av ”retention” (att hålla andan). Diskussion kring vad denna aspekt av andningsträningen innebär
 • Genomgång av pranayamatraditionens grunder och syftet med hathayoga
 • Fördjupning av andningens anatomi och dess koppling till det sympatiska och parasympatiska nervsystemet
 • Pranayama-pedagogik: att guida andra i andning
 • Att skapa utrymme för en egen pranayamapraktik. Diskussion kring utmaningarna och hur möter vi dessa
 • Daglig pranayamapraktik
 • Daglig meditation och chanting.
 • Daglig asanaträning med fokus på bröst- och höftöppnare
 • Förberedande hemuppgifter

FÖRKUNSKAPER
Kursen vänder sig till dig som redan praktiserar pranayama regelbundet och därmed är bekant med vanliga andningstekniker som exempelvis Nadi Shodana, Shitali, Brahmari och Ujjayi.

EFTER AVSLUTAD KURS
Efter utbildningen har du som deltagare en djup förståelse för de viktigaste verktygen inom klassisk pranayama och har samtidigt tagit ett steg vidare mot att implementera en pranayama- och meditationspraktik i vardagen. Du har fått gedigen kunskap om hur andningen påverkar oss fysiologiskt samt varför andningsträning spelar en viktig roll inom den yogiska traditionen.

Du får också ett individuellt pranayamaupplägg att arbeta vidare med baserat på den tid du har möjlighet att avsätta.

LÄRARE
Sara Granström Thorsson har sedan 2005 regelbundet studerat för Sri O. P. Tiwari, en av få levande mästarna inom klassisk pranayama och elev till Swami Kuvalayananda som grundade Kaivalyadham Institute, Indien. Detta institut är idag världsledande inom både forskning och praktik när det gäller klassisk hathayoga. Parallellt med en praktik inom hathayoga och ashtanga vinyasa yoga har Sara, med pranayama som metod, fördjupat sin förståelse för andningens betydelse och påverkan på vår hälsa. Hon betonar och integrerar ofta vikten av den inre attityden och inställningen i yogapraktiken på sina klasser, ofta med hjälp av chanting, meditation och tacksägelse. Läs mer om Sara på saragranstrom.se

Guy Powiecki
Guy first encountered yoga in an academic setting, specialising in Indian religions and Buddhism, while studying for a theology degree. Before working with yoga Guy also studied and worked as a personal trainer and nutritional adviser.
As a practitioner he sees the importance of practicing asana, pranayama and meditation as mutually supporting forms for spiritual growth. Guy discovered pranayama through Paul Dallaghan and is now a dedicated and senior student of, classical pranayama master, Sri O.P. Tiwari having been authorized to teach pranayama by him. Guy has studied Ashtanga Vinyasa with Richard Freeman, David Swenson and Chuck Miller. In learning meditation he spent time with a number of Buddhist teachers, from both Tibetan and Theravadan traditions, but more recently with a focus on Vipassana practice in the Mahasi Sayadaw lineage. Guy’s knowledge of the breath has been broadened by his interest in free diving.

DATUM: 7 – 10 september 2017

TID: 07.30 – 16.30 för samtliga dagar.

PLATS: Yogayama Sjöstaden

PRIS: 7300 SEK

OBS! Denna kurs är en obligatorisk kurs för deltagare som satsar på en 500-timmars certifiering enligt Yoga Alliance hos yogayama.

Schedule

 • September 07 , 2017
  07:30To16:30
 • September 08 , 2017
  07:30To16:30
 • September 09 , 2017
  07:30To16:30
 • September 10 , 2017
  07:30To16:30

Prices

 • Course
  7300 SEK
 • Number of hours
  40 hrs

Teacher (s)

Guy Powiecki

PranayamaHatha Yoga

Guy first encountered yoga in an academic setting, specialising in Indian religions and Buddhism, while studying for a theology degree. […]

Sara Granström

PranayamaHatha Yoga

Sara began her professional journey as a classical musician, studying for 6 years at schools such as Malmö Music College […]

Course includes

Denna kurs är en obligatorisk kurs för deltagare som satsar på en 500-timmars certifiering enligt Yoga Alliance hos yogayama.

Location

Sjöstaden

X

YOGAYAMA KLASSERSTARTING AUGUST 2018

Det finns bara en yoga. I augusti lanserar vi våra egna Yogayama klasser, som är utvecklade och framtagna av Yogayamas internationella yogateam.

Vi har inte skapat en ny typ eller stil av yoga, utan en sekvenserad klass som är utformad för att eleverna ska få en djupare upplevelse av yogans helhet. Det ger eleverna möjlighet att växa inte bara i sin fysiska träning utan också att utvecklas mentalt genom pranayama och meditation.

Yogayama är Skandinaviens största yogaskola. Vår målsättning är att skapa en plats för individuell utveckling som inspirerar, stärker och berör. Här ger vi dig utrymme att växa och utvecklas. Vi har ett brett och noga utvalt utbud av klasser, yogalärarutbildningar, workshops, kurser och events. Vi ser fram emot att ta hand om dig på din yogaresa! Mer info kommer i augusti.

Yogaklasserna finns from augusti på Yogayama Östermalm. I våra studios i Norrköping, Göteborg och Sjöstaden kommer klasserna lanseras i början av 2019.

Stäng fönster

Tack för att du prenumererar