1. Villkor

Kortbetalning
Följande kort kan användas för betalning via Yogayamas hemsida:

  • VISA
  • MasterCard
  • EuroCard
  • American Express

2. Säkerhetsinformation

Betalning sker via Bambora. Kortnumret skickas genom en krypterad anslutning direkt till banken. Yogayama AB har inte tillgång konfidentiell information som berör kundens kort eller bankkonto. Bambora använder mjukvaran SSL för säkra kommersiella transaktioner.

3. Direktbetalning via bank

Som kund i någon av följande banker kan du betala din bokning direkt via:

  • Swedbank
  • Handelsbanken
  • Nordea
  • SEB

Information om hur direktbetalning via din bank fungerar får du i samband med att du väljer betalningsalternativ.

4. Integritetspolicy för Yogayamas kunder

1. Information om hantering av personuppgifter

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person

Yogayama värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd, vi skulle t.ex. aldrig sälja dina personuppgifter till en tredje part, så att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss på Yogayama är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter.

I denna integritetspolicy, som gäller för alla Yogayamas kunder i Sverige, ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, registrerar ett konto hos oss, köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss.

Yogayama arbetar löpande med integritetsfrågor och vi kan därför komma att uppdatera denna policy. Du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn här på Yogayamas Integritetspolicy

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

Genom att använda Yogayamas tjänster accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Yogayama använder elektroniska informationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster.

Yogayama AB
Uppdaterad 2018-05-24

5. Allmänna bokningsregler

Bokad plats av behandling, PT, workshops, event, resor, kurser eller utbildningar är bindande. Bokning görs via Yogayamas hemsida eller direkt till Yogayamas reception. Observera att plats till workshop, event, resor eller utbildningar är garanterad först när betalning registrerats hos Yogayama. Vid frånvaro utgår full debitering.

Bokning av yogaklass kan av medlemmar göras max två veckor framåt i tiden och för klippkortsinnehavare 7 dagar framåt i tiden, bokning görs via hemsidan eller via appen. Observera att biljett till bokad klass måste hämtas ut senast 10 minuter innan klassen börjar, därefter släpps platsen till förmån för drop-in elever. Vid tre stycken outnyttjade förbokade klasser förloras möjligheten att boka klasser under de kommande fjorton dagarna. Avbokning av yogaklass måste göras senast 2 timmar innan klassen startar, antingen via appen, hemsidan eller receptionen. Inom 2 timmar är avbokning ej möjlig.

Avbokning och återbetalning av behandling eller PT måste ske 24 timmar innan det att bokningen är beräknad att börja. Återbetalning därefter kan endast ske vid skada eller sjukdom mot uppvisande av läkarintyg. Vid workshops, event, resor, utbildningar eller kurser är betald bokning bindande och återbetalning kan endast ske vid skada eller sjukdom mot uppvisande av läkarintyg innan påbörjad workshop / kurs  / resa / event. För Yogayama Teacher Training® 200 hr ges eleven möjlighet att under 2 års tid slutföra kursen. Anmälningsavgiften återbetalas ej.

Då din bokning är gjord via hemsidan får du en bokningsbekräftelse via e-post.

6. Köp av medlemskort

Då din beställning är gjord via vår webbsida får du en orderbekräftelse via e-post med information om medlemskapet och dess giltighetstid. Kortet hämtas hos Yogayama på Jungfrugatan 8 på Östermalm i Stockholm

7. Frysning av medlemskap vid särskilda omständigheter

Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom eller graviditet kan göras som längst med 365 dagar mot uppvisande av läkarintyg med specificerad period för vilken intyget avser. Likaså gäller frysning av medlemskap vid högskolestudier, arbete eller värnplikts tjänstgöring på annan ort. Ansökan om frysning ska ske 2 veckor i förväg och skall styrkas med intyg. Observera dock att bindningstiden förlängs vid frysning. Frysning kan göras en sammanhängande gång per år.

8. Giltighetstid klippkort

Våra klippkort har varierande giltighetstid. Du ser giltighetstiden på ditt klippkort under fliken mina sidor. Receptionen kan även hjälpa dig se giltighetstiden.

Förlänga ditt klippkort kan du göra mot uppvisande av läkarintyg i samband med sjukdom/skada, alternativt genom att köpa ett nytt klippkort innan sista giltighetsdatum (Obs. max 1 tillfälle). Då får du dina kvarvarande klipp giltiga till samma slutdatum som de nya. Det går bra att köpa 1 klipp (giltigt 1 månad), 5 klipp (giltigt 3 månader) eller 10 klipp (giltigt 6 månader). Observera att du måste meddela oss ifall du gör detta digitalt då slutdatumet inte automatiskt uppdateras. Klippkorten är heller inte personliga*, så om du önskar bjuda med någon på klass går det bra. Observera att förlängning av klippkort retroaktivt efter passerat sista giltighetsdatum ej är möjligt.

Level up! Klippkort kan även omvandlas till medlemsklap, där det innestående klippkortsvärdet kan användas till debitering för medlemskap.

*gäller ej klippkort köpta med rabatt (student, senior, arbetssökande) eller via friskvårdsportal

9. Säkerhet- och ordningsregler

På grund av brandmyndigehetrnas direktiv har yogayama ingen möjlighet att förvara barnvagnar i lokalerna.

Inga väskor eller ytterkläder är tillåtna i yogasalarna, skåp finns att tillgå i omklädningsrummen och i gatuplan, observera att dessa töms varje kväll.

Efter avslutat klass skall eleven iordningställa de filtar, bolster, klossar och straps som denna har använt.

Bakom skogränsen pågår behandlingar, klasser och PT verksamhet, varför en allmän respekt för detta är önskvärd med till exempel flygplansläge eller avstängda mobiltelefoner (ljudlöst undanbedes) och en dämpad samtalston.
Yogayama förbehåller sig rätten att vid behov stänga av delar för mindre renovering samt akuta underhålls- och servicearbeten. Yogayama håller varje år sommarstängt under två (2) veckor för möjlighet att vid behov utföra större renoveringar i lokalen.
Ingen förtäring av medhavd mat är tillåten i lokalen. En tom sal betyder inte en ledig sal, vid behov av nedvarvning eller egen practice skall detta alltid först stämmas av med receptionen.
Kunder på yogayama skall inte uppträda olämpligt mot eller störande för andra personer som vistas på studion. Yogayama har rätt att stänga av kunder för viss tid eller säga upp medlemsskapet eller klippkortet med omedelbar verkan om kunden bryter mot yogayamas regler. Yogayama ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständigheter utanför yogayamas kontroll och som skäligen inte har kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, såsom brand- vatten- eller annan större skada på studion, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighets beslut.

Vi vill understryka att all träning sker på egen risk.

10. Kvarlämnade saker

Kvarlämnar medlemmen kläder, yogamattor eller objekt i förvaringsskåpen efter tidpunkt för ordinarie stängning äger yogayama rätten att bryta upp skåpet och tillvarata objekten. Om medlemmen inte hämtar tillvaratagna objekt inom 14 dagar äger yogayama rätt att disponera över de tillvaratagna objekten. Kostnaden för uppbrutet skåp tillfaller medlemmen/kunden. Yogayama ansvarar inte för kvarlämnade yogamattor eller andra tillhörigheter.

11. Information och meddelande

Medlemmen ansvarar för att underrätta yogayama om förändringar av kontaktuppgifter (såsom ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer) eller uppgifter för betalning via autogiro. Majoriteten av information och meddelanden skickas via e-post.

12. Schemaändringar

Vad gäller vårt ordinarie schema reserverar vi oss för eventuella ändringar i samtliga publicerade scheman. För den senast uppdaterade versionen, vänligen se onlineschemat i vår app eller här på vår hemsida.

13. Avgifter och betalning

Yogayama har rätt att ändra engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter. Ändring av månadsavgift för autogiro- medlemskap gäller dock först efter utgången av innevarande bindningstid. Har medlemmen valt betalning av månadsavgift genom medgivande om autogiro och tillräckliga medel saknas på medlemmens konto vid dagen för överföring, skickar yogayama en påminnelsefaktura avsende betalning av förfallen månadsavgift.

14. Ångerrätt

Ångerrätt gäller ej vid köp av klippkort, medlemskap eller enstaka yogaklasser (eller motsvarande) på plats i studion. Ångerrätt gäller heller inte presentkort, hudvård, kost,  reavaror eller bokning av kurser och workshops på plats i studion.

15. Ångerrätt vid köp på internet

Du som privatperson har enligt Distansavtalslagen rätt att ångra alla dina köp över Internet inom 14 dagar efter ditt mottagande. Om du ångrar ditt köp vänligen kontakta oss via mail på info@yogayama.se.

Återbetalning görs utan dröjsmål och senast 14 dagar efter konsumentens meddelande om att avtalet frånträtts.

16. Kontaktinformation Yogayama AB

Telefon: 08-660 88 60
E-post: info@yogayama.se
Hemsida: www.yogayama.se
Adress: Jungfrugatan 8, 114 44 Stockholm.
orgnr. 556646-8277

17. Konsumentverkets blankett för Ångerrätt

Klicka här för att ladda ner

18. Avtalstid och uppsägning

Avtalet har en obligatorisk uppsägningstid på två (2) kalendermånader för medlemskap. Vid uppsägning sker alltid en slutgiltig betalning för den nästkommande kalendermånaden som också blir den sista för medlemskapet.  Har du bindningstid kan medlemskapet avslutas först efter att den löper ut. Medlemskap via autogiro förnyas automatiskt till dess att medlemmen avslutar sitt medlemskap. Medlemskap som betalats kontant eller via faktura upphör automatiskt att gälla, om de inte förnyas. Uppsägning sker via info@yogayama.se 

19. Presentkort

Presentkort går att använda till yoga, behandlingar, akupuntur, konsultationer, i butiken samt på våra utbildningar, kurser och workshops.

Alla presentkort är giltiga 1 år från inköpsdatum. Observera att de ej går att förlänga.

Contact
Yogayama AB:

info@yogayama.se 08-660 88 60 Jungfrugatan 8, 114 44 Stockholm

Contact Us

Yogayama Varberg

Contact Us

Yogayama Yoga Kendra

Contact Us

Yogayama Östermalm

Jungfrugatan 8
114 44 Stockholm
Sweden

08-660 88 60

info@yogayama.se

X

YOGAYAMA KLASSERSTARTING AUGUST 2018

Det finns bara en yoga. I augusti lanserar vi våra egna Yogayama klasser, som är utvecklade och framtagna av Yogayamas internationella yogateam.

Vi har inte skapat en ny typ eller stil av yoga, utan en sekvenserad klass som är utformad för att eleverna ska få en djupare upplevelse av yogans helhet. Det ger eleverna möjlighet att växa inte bara i sin fysiska träning utan också att utvecklas mentalt genom pranayama och meditation.

Yogayama är Skandinaviens största yogaskola. Vår målsättning är att skapa en plats för individuell utveckling som inspirerar, stärker och berör. Här ger vi dig utrymme att växa och utvecklas. Vi har ett brett och noga utvalt utbud av klasser, yogalärarutbildningar, workshops, kurser och events. Vi ser fram emot att ta hand om dig på din yogaresa! Mer info kommer i augusti.

Yogaklasserna finns from augusti på Yogayama Östermalm. I våra studios i Norrköping, Göteborg och Sjöstaden kommer klasserna lanseras i början av 2019.

Stäng fönster

Tack för att du prenumererar