Restorative Yoga: Öppen för alla 10 % rabatt

RESTORATIVE – ÅTERHÄMTNING & ÅTERUPPBYGGNAD

Under denna kurs utforskar vi olika restorative positioner och linjering med stöd av olika hjälpmedel såsom filtar, boolsters och klossar samt hur man kan variera och modifiera varje position.
Praktisk genomgång av bakåtböjningar och framåtfällningar, höftöppnare rotationer samt enklare inversioner.
Uppbyggnad och sekvensering av yogasessioner – tillämpning av restorative
Tid och utrymme kommer att ges till fördjupning av och förståelsen för Savasana (död mans ställning), samt varför den anses vara den viktigaste positionen.
Fysiologisk genomgång av det parasympatiska nervsystemet samt avslappningens många positiva effekter.
En orientering och genomgång kring vanliga reaktioner på stress, samt mönster och coping-strategier.
Förhållningssättet till tid belyses som en viktig del av praktiken. Vi diskuterar hur de yogiska principerna kan appliceras även utanför yogamattan.
Genomgående tema för kursen kommer att vara bejakande av “varande bortom görande”, och vi pratar om de eventuella utmaningar som stillhet kan innebära.

Essensen i restorative yoga utgörs av vila, återhämtning och återuppbyggnad. I en klass med inriktning på “restorative” bjuds vi in att stanna upp, koppla av och finna stillhet. Med hjälp av olika yogapositioner skapar vi förutsättningar för kropp, nervsystem och sinne att varva ner och påbörja återhämtning.

Syftet med denna grundkurs är först och främst att erhålla en egen erfarenhetsbaserad upplevelse av denna unika metod och därifrån skapa förståelse för vad restorative yoga innebär.

“Restorative yoga is the use of props to support the body in positions of comfort and ease to facilitate relaxation and health.”
— Judith Hanson Laster, Ph.D., pionjären inom restorative yoga i väst.

FÖRKUNSKAPER:
Kursen riktar sig till alla som önskar fördjupa sig inom avslappning, samt till yogalärare som önskar inkludera restorative i sin undervisning

Restorative, Foundation Course
The essence of Restorative yoga is based on rest and recovery. In a class with focus on “restorative” we are being invited to take a step back, relax and find stillness. With the help of different yoga postures we are creating the opportunity for the body, the nervous system and the mind to calm down and start their recuperation. 

The purpose of this course is first and foremost to establish a personal experience based knowledge around this method and from there create an understanding of what Restorative yoga means.

CONTENT
During this course we will explore postures and alignment with the help of different props such as blankets, bolsters and blocks. We will also investigate how a certain posture can be changed and modified for different body types.
Practical sessions on back bends, forward bends, twists and simple inversions.

How to build and sequence yoga sessions based on restorative.

Deepening the understanding of Savasana (dead mans pose) and why it is sometimes called the most important asana (posture).

Physiological sessions on the Parasympathetic nervous system as well as the positive effects of relaxation.

Facts and discussions around common patterns and reactions on stress as well as how we usually build up strategies to cope with too much stress.

We will highlight the relationship to time as an important part of the practice and will discuss how the yogic principles can be applied outside of the yoga room. 

The overall theme for the course is how to welcome “being without doing” and we will address the possible challenges that stillness can imply.
“Restorative yoga is the use of props to support the body in positions of comfort and ease to facilitate relaxation and health.”
— Judith Hanson Laster, Ph.D., pioneer within Restorative in the West.

FOR WHO?
The course is designed for people who would like to deepen their understanding of Restorative yoga as well as yoga teachers who would like to include Restorative into their classes.

 

DATES: 4- 6 October 2024
TIME: 09:00-16:00
TOTAL PRICE: 4500:-
PLACE: Yogayama

Schedule

 • October 04 , 2024 --October 06 , 2024
  09:00To16:00

Prices

 • Course
  4500 SEK ( ord. 5000 SEK)
 • Number of hours
  25 hrs

Teacher (s)

Nenne Folkeson

Restorative

Nenne började undervisa yoga direkt efter den första 200-timmarsutbildningen på Yogayama 2012. Det är en ära att få dela yoga. […]

Course includes

 • Under denna kurs utforskar vi positioner och linjering med stöd av olika hjälpmedel såsom filtar, bolsters och klossar samt hur man kan variera och modifiera varje position.
 • Praktisk genomgång av bakåtböjningar och framåtfällningar, rotationer samt enklare inversioner.
 • Uppbyggnad och sekvensering av yogasessioner – tillämpning av restorative
 • Tid och utrymme kommer att ges till fördjupning av och förståelsen för Savasana (död mans ställning), samt varför den anses vara den viktigaste positionen.
 • Fysiologisk genomgång av det parasympatiska nervsystemet samt avslappningens många positiva effekter.
 • En orientering och genomgång kring vanliga reaktioner på stress, samt mönster och coping-strategier.
 • Förhållningssättet till tid belyses som en viktig del av praktiken. Vi diskuterar hur de yogiska principerna kan appliceras även utanför yogamattan.
 • Genomgående tema för kursen kommer att vara bejakande av “varande bortom görande”, och vi pratar om de eventuella utmaningar som stillhet kan innebära.

“Restorative yoga is the use of props to support the body in positions of comfort and ease to facilitate relaxation and health.”
— Judith Hanson Laster, Ph.D., pionjären inom restorative yoga i väst.

Prior Knowledge

Kursenpassar alla som är intresserade av restorative yoga, men passar också yogalärare som vill kunna inkludera restorative i sin undervisning.

Location

Yogayama Östermalm

Contact Us

Yogayama Varberg

Contact Us

Yogayama Yoga Kendra

Contact Us

Yogayama Östermalm

Jungfrugatan 8
114 44 Stockholm
Sweden

08-660 88 60

info@yogayama.se

X

YOGAYAMA KLASSERSTARTING AUGUST 2018

Det finns bara en yoga. I augusti lanserar vi våra egna Yogayama klasser, som är utvecklade och framtagna av Yogayamas internationella yogateam.

Vi har inte skapat en ny typ eller stil av yoga, utan en sekvenserad klass som är utformad för att eleverna ska få en djupare upplevelse av yogans helhet. Det ger eleverna möjlighet att växa inte bara i sin fysiska träning utan också att utvecklas mentalt genom pranayama och meditation.

Yogayama är Skandinaviens största yogaskola. Vår målsättning är att skapa en plats för individuell utveckling som inspirerar, stärker och berör. Här ger vi dig utrymme att växa och utvecklas. Vi har ett brett och noga utvalt utbud av klasser, yogalärarutbildningar, workshops, kurser och events. Vi ser fram emot att ta hand om dig på din yogaresa! Mer info kommer i augusti.

Yogaklasserna finns from augusti på Yogayama Östermalm. I våra studios i Norrköping, Göteborg och Sjöstaden kommer klasserna lanseras i början av 2019.

Stäng fönster

Tack för att du prenumererar