This page is available in English also

This page is available in swedish also

Teacher Training

Välkommen till Yogayamas yogalärarutbildning!

Yogayama erbjuder ett genomarbetat utbildningsprogram där eleverna har möjlighet att lära sig yoga på djupet, oavsett om de önskar att bli yogalärare eller för att ta sin egna praktik till en ny nivå. Vid examen kan individer som väljer att gå vidare med att lära ut yoga ansöka om ett internationellt certifikat från Yoga Alliance.

Yoga växer snabbt i Sverige och vår förståelse för hur yogapraktiken kan få oss att må bättre har också ökat oavsett om det handlar om återhämtning efter att ha gått in i väggen eller rehabilitering av gamla idrottsskador. Att yoga kan stötta både när det gäller det själsliga planet så väl som den fysiska kroppen blir allt fler utövare varse om.

Som ett resultat av den popularitet som yoga-traditionen har fått finns ett stort behov av välutbildade yogalärare. Vi har lång erfarenhet av att utbilda på en hög kunskapsnivå, med fokus på Hatha Yoga, erbjuder Yogayama en av de mest utförliga yogalärarutbildningen i Skandinavien genom ett unikt och genomarbetat upplägg, som bland annat innefattar digitala hjälpmedel och utbildningen förmedlas av några av landets mest erfarna yogalärare.

Dates and Places

Vänligen välj något av följande datum och platser för att få information om scheman, priser och logi.

Nästa infomöte

Yogayamas utbildningsprogram ger dig möjlighet att lära dig yoga på djupet, oavsett om du vill bli yogalärare eller för att fördjupa din egen förståelse för yoga. Som ett resultat av den popularitet som yogan har fått finns ett stort behov av välutbildade yogalärare. Vi har lång erfarenhet av att utbilda på en hög kunskapsnivå. Varmt välkommen till Yogayamas utbildningsprogram och välkommen att bli en del av oss. 

 

Vad gör vår utbildning unik?

Att arbeta med yoga handlar för oss om att ständigt utveckla det vi gör – utvärdera, analysera och förändra.
Vår långa erfarenhet av att utbilda lärare har gett oss möjligheten till att kontinuerligt kunna förfina och förbättra våra utbildningar. Vi lägger helt enkelt mycket tid och kraft på att våra utbildningar skall hålla hög kunskapsnivå men också vara utformade så att vi ger våra elever goda förutsättningarna för att kunna ta till sig utbildningen på bästa sätt.

Huvudlärarteam Vår erfarenhet har visat att ett huvudlärarteam om 2 lärare ger en kontinuitet och säkerställer kvalitén på ett bättre sätt än ett stort lärarteam.

Två huvudlärare gör att vi bättre kan följa elevernas resa och utveckling då det blir en tydligare röd tråd i undervisningen när läraren kan bygga på utifrån det elev lärt sig tidigare och risken för onödig upprepning försvinner. Varje grupp är individuell och även om vi följer ett givet upplägg kan vissa grupper behöva olika stöd eller repetition av olika saker. Detta fångar vi upp och anpassar undervisningen därefter.

* Tidigare erfarenhet Att går vår utbildning innebär ett stort åtagande och ett gediget arbete. Vi vänder oss snarare till elever som är villiga att göra det arbetet än att vi förväntar oss ett visst antal timmar på mattan.
Många elever kan känna en stress inför till exempel examensproverna. Vi guidar dem bort ifrån något de skall lära sig i huvudet, utanför sig själva. Istället ger vi dem tryggheten i att förstå att det är den inre reflektionen och praktiken på mattan som ger dem kunskapen att klara provet. Det egna arbetet handlar alltså mycket om att avsätta tid för just det och att vara villig att gör det arbete som krävs.

Mentorer och assistenter Vi anser att det är centralt för elever som går en utbildning att känna trygghet och att de upplever att de får det stöd de behöver, många gånger är detta en omvälvande period med mycket tankar och reflektioner. Därför har vi byggt upp en struktur med assistenter och mentorer, som du förutom dina 2 huvudlärare har du kontinuerligt kontakt med. Du som elev ingår i en given grupp som leds utav en av assistenterna.

Assistenter är elever som gått Yogayamas utbildning och har därför en förståelse för upplägget, hur mycket tid som behövs för att få ut det optimala från utbildningen men som också kan lunga eleverna när examen närmar sig. Många elever träffas i sina assistentgrupper utanför utbildningen för att studera eller praktisera tillsammans.

Mentorer är elever som gått vidare från assistentrollen och som vidareutbildats utav oss för att kunna bli huvudlärare, deras funktion under utbildningen att ge stöd i den mer kunskapsmässiga delen på ett djupare plan.

Vinsten för eleven med detta system är att utbildningen blir mer personlig och därmed än mer utvecklande. Att få så mycket stöd är unikt –  lärare, mentorer, assistenter och även en projektledare finns till hands för eleverna.

Digitalt För att stödja våra elever på bästa sätt har du tillgång till hela ditt utbildningsmaterial digitalt. Förutom manualer finns även hemuppgifter och scheman. Dessutom blir du genom vårt digitala verktyg en del av vårt forum där du enkelt kan kommunicera med dina lärare, kurskollegor, mentorer och assistenter. Utöver det kommer du även med i vår alumnigrupp med flera hundra av våra utexaminerade elever och du blir en del utav den gemenskapen där ni byter erfarenheter, kan tipsa om arbetstillfällen, fråga om råd eller bara socialisera.

Du kommer också att studera innan utbildningen har startat genom hemuppgifter och genomgå en Anatomikurs från Yogayamas E-Learningprogram. Kursen är skapad av James Brown Adjunkt Professor in Yoga.

E-Learningkursen ligger utöver dina 200 hr och du får tillgång till den så snart kursen är betald i sin helhet.

Förkunskaper, Examination och Internationellt Certifikat

Eleverna på Yogayamas Teacher Training börjar förbereda sig redan innan utbildningen sätter igång. Eleverna behöver slutföra Yogayamas online-baserade anatomikurs innan första utbildningsdagen. Denna kurs är inkluderad i kursavgiften och man får tillgång till den så fort kursavgiften är betald. Utöver detta ber Yogayama om att eleverna ska underhålla ett personligt utövande av yoga och påbörja läsningen av angiven kurslitteraturen och hemuppgifter.

När eleverna genomfört sina 200 timmar samt blivit godkända på sina skriftliga, muntliga och praktiska prov har de möjlighet att ansöka om ett internationellt certifikat genom Yoga Alliance, en organisation som certifierar yogalärare världen över.

Om du för närvarande är sjukskriven krävs läkarintyg för att genomföra utbildningen.

Fortsatt Utbildning

Din yogaresa kommer garanterat att fortsätta i samband med att du växer vidare i din egen praktik och i din undervisning.

Elever som önskar gå vidare med sina studier kan delta i Yogayamas Advanced Teacher Training. En 500-timmars lärarcertifiering via Yoga Alliance. Denna certifieringsnivå byggs upp av ett antal delkurser. Dessa avancerade kurser tillåter individen att fördjupa hans/hennes förståelse inom områden så som yogans mytologi och filosofi, chanting, yin yoga, restorative yoga, ayurveda och näring, asana, pranayama och pedagogik.

Lärare

Yogayamas lärare har omfattande erfarenhet av att både vara praktiserande yogis och guidande yogalärare. Teamet består av några av landets ledande experter inom sina områden och alla lärare delar entusiastiskt med sig av sin kunskap. Yogayamas anställda lärare är dedikerade till att utbilda framtida yogalärare genom praktiska och teoretiska studier samt handledning och vägledning.

För datum och pris, se varje separat kurs.

 

Tove Åsell

Yin Yoga

Jag har nog yogat sedan barnsben, utan att jag själv satt epitetet yoga på det. När jag i vuxen ålder […]

Sandra Janson

PranayamaYin YogaHatha Yoga

Jag kom i kontakt med yoga för ett par år sedan och redan från start blev min yogaträning oerhört viktig […]

Sara Gransröm-Powiecki. Fotograf: Hannah Hedin. Sara Granström

PranayamaHatha Yoga

Sara began her professional journey as a classical musician, studying for 6 years at schools such as Malmö Music College […]

Nenne Folkeson

Restorative

Nenne började undervisa yoga direkt efter den första 200-timmarsutbildningen på Yogayama 2012. Det är en ära att få dela yoga. […]

Caroline Westling

Yin YogaHatha Yoga

Caroline har haft ett djupt filosofiskt intresse under större delen av sitt liv. Redan som tonåring blev hon inspirerad av […]

Annika Berger

RestorativePranayamaHatha YogaVinyasa Yoga

Annika är yogalärare, ayurvedisk terapeut, idrotts och hälsopedagog. Idag arbetar hon främst med personliga yogamöten, att coacha människor på deras […]

Ett genuint program grundat i Hatha Yoga

Via Yogayamas lärarutbildning får eleverna en stabil grund inom området Hatha Yoga, basen för många av dagens fysiska former av yogapraktik. Influenser från olika hatha-baserade system som exempelvis Ashtanga, Vinyasa och Iyengar yoga ligger till grund för de sekvenser som eleverna praktiserar och använder för att förkroppsliga sitt teoretiska lärande av asanas.

Som elev på Yogayamas Teacher Training studerar du alla aspekter av yoga och får en djup förståelse för vad som krävs i arbetet att lära ut yoga till andra. Denna utbildning är både en individuell resa som ger en personlig och tydlig relation till yogapraktiken, samt starten på din utveckling som lärare. Efter examinationen är du fullt förberedd att undervisa utifrån din egen relation till yoga som metod. En relation som förhoppningsvis växer vidare under resten av livet.

Yogayamas 200-timmars Teacher Training innehåller:

• Asanas
• Pranayama
• Meditation
• Online-baserad anatomikurs
• Konsten att läsa av kroppen (reading bodies)
• Sekvensering och hur man ska tänka kring intelligent sekvensering
• Placering, justeringar och assistering
• Hur använder vi hjälpmedel i praktiken?
• Yogafilosofi
• Introduktion till Sanskrit
• Positionernas namn på sanskrit
• Etik för yogalärare
• Pedagogik och praktisk erfarenhet för yogalärare
• Ayurveda och näringslära
• Yoga som livsstil
• Praktisk erfarenhet
• Stöd i mentorsgrupper

Två av utbildningens specialiteter är Yogayamas fördjupning av asanas och pranayama.

Asana (kroppspositioner). Den fysiska aspekten av yogapraktiken förmedlas genom att låta eleverna bygga upp en asana-praktik på ett säkert och intelligent sätt via noggrann sekvensering. Eleverna lär sig att läsa av kroppens fysiska och energetiska tillstånd vilket innebär att de kan lägga upp sin undervisning baserat på vad de ser ett behov av på sina klasser. Deltagarna på Yogayamas Teacher Training kommer också att lära sig hur man kan använda asanas i ett terapeutiskt syfte genom linjering och nyttjandet av olika hjälpmedel (props).

Detta förhållningssätt till asana-praktik betonar principerna för säker utlärning och tydliga instruktioner. Upplägget är designat för att hjälpa eleverna till ökad förståelse för hur man arbetar i olika positioner, finner ett lugn i praktiken och hur det är möjligt att stegvis närma sig asanas som tidigare varit utom räckhåll. Deltagarna lär sig att utforska kroppen i syfte att förlänga och stärka dess olika områden. Vi utvecklar dessutom kunskapen kring vilka moment som är nödvändiga för att stötta arbetet mot en specifik position eller inom ett visst tema.

Pranayama (andningsträning) representerar en av huvudmetoderna inom klassisk Hatha Yoga och översätts ofta som “expansion eller förlängning av livskraft”. För yoga-utövaren innebär praktiserandet av pranayama ett arbete med en grupp andning- och reningstekniker som förebygger obalanser, stöttar hälsa och, enligt yogisk tradition, har en effekt på den vitala livskraften (prana). Genom regelbunden pranayama-praktik kan individer förbereda kroppen och sinnet för ytterligare dimensioner av meditationsträning. Pranayama har under hundratals år används för att skapa en bättre kontakt med den inre världen och de mer subtila delarna av oss som människor.

Den tradition inom klassisk Pranayama som utövas på Yogayamas Teacher Training är baserad på lärorna från Swami Kuvalayananda och O.P. Tiwari, huvudpersonerna bakom Kaivalyadhama Yoga Institute i Lonavala, Indien. Enligt denna skola ses pranayama som det främsta och mest effektiva redskapet mot utvecklingen av yoga för individen.

Obligatorisk anatomikurs online: Anatomi för Asana-lärare

Med start hösten 2018 lanserar Yogayama Sveriges första online-baserade anatomikurs som del av 200-timmarsutbildningen, Anatomy for Asana Teachers. Online-kursen är obligatorisk för utbildningens deltagare och genomförs av varje elev innan teacher trainingen sätter igång.

Genom en kombination av videolektioner, korta texter och frågor ger kursen aspirerande yogalärare en ökad förståelse av mekaniken bakom vårt muskelsystem. Vid avslutning av denna online-baserade kurs har varje TT-elev en användbar grundkunskap i anatomi som stöttar säker och effektiv praktik samt sekvensering av asanas i syfte till att utveckla styrka, flexibilitet och självmedvetenhet.

Elever får tillgång till Anatomy of Asana Teachers i samband med att de betalat det fullständiga kursbeloppet. Den online-baserade anatomikursen tar cirka 40-80 timmar att genomföra, se till att tid finns för detta innan kursstart. Alla deltagare har fortsatt tillgång till den online-plattformen även efter utbildningen.

Praktiska detaljer

Yogayamas Teacher Training passar den som vill hjälpa andra att expandera sin förståelse och sitt utövande av yoga. Det är också en kurs för de som önskar fördjupa sin egen praktik och utveckla kunskapen kring syftet med yoga som metod, dess bakgrund och målsättning.

Utbildningen består av 200 timmar, fördelat över en period på cirka 9 månader, vilket blir ungefär en kursvecka i månaden. Uppstarten/introduktionen är 9 heldagar av studier, den övriga tiden är schemalagd under ett antal helger. Efter den sista kurshelgen har varje elev ca två månader på sig innan den praktiska examinationen äger rum. En uppskattad förberedelsetid då varje deltagare bygger upp sina läraregenskaper genom assistering, observation, guidning.

Tider:

De första 9 introduktionsdagarna kl. 07.30-17.00
Lördagar och söndagar kl 07.30-17.00
Stockholm : Fredagar (vid kurshelg) kl. 17.15-19.15 (förutom forskningshelgen 07.30-17.00)

Malmö & Göteborg:  Fredagar (vid kurshelg) kl. 17.00-19.00 (förutom forskningshelgen 07.30-17.00)

INFORMATIONSMÖTEN
Har du fler funderingar kring upplägg och innehåll, eller andra frågor om utbildning? Kom gärna på ett av våra informationsmöten. För mer information om aktuella datum se rutan på höger sida. Anmäl dig till mötet via: tt@yogayama.se

1. Introduktion: Etablera din praktik och börja studera

Under nio intensiva dagar lägger vi grunden för hela utbildningen. Du etablerar en daglig praktik bestående av chanting, pranayama, asana och meditation samt påbörjar dina studier i några av utbildningens huvudsakliga ämnen. Under introduktionen fokuserar vi framför allt på anatomi (anpassad specifikt för yogalärare), yogatraditionens historia och filosofi, praktik och teknik samt en introduktion i pedagogik för yogalärare och hur det kan vara att börja instruera yoga.

2. Hathayoga: Vår plattform

Hatha Yoga Pradipika, texten som är en del av den grund många av dagens yogaformer inspireras av, skrevs i sin helhet under 1400-1600-talet och beskriver hur man via bland annat rörelser (asana), andningsövningar (pranayama) och reningstekniker (kriyas) kan förbereda kroppen för en större kontakt med vår insida och bana väg för mental och själslig utveckling. Under helgen kommer vi att bekanta oss närmare med fundamentet inom hathayoga som tradition.

3. Praktik: Anatomi, säker träning, yoga för nybörjare

Den här helgen fördjupar vi oss vidare inom både anatomi och skadeprevention. Vi utvecklar teknikkunskaperna i asana-praktiken, diskuterar yogalärarens pedagogiska verktyg samt går igenom hur man på ett konstruktivt sätt bygger upp en yogaklass. Vi utvecklar även instruerandet och går igenom både vanliga skador samt hur man anpassar träningen för nybörjare.

4. Filosofi: Centrala texter inom yogisk tradition

Ursprunget som dagens yogaklasser vilar på går att hitta flera tusen år tillbaka i tiden. I texter som Yoga Sutras, Bhagavad Gita och Hatha Yoga Pradipika finns det stoff som inspirerat tusentals utövare under sekler. Genom att studera dessa texter blir yogapraktiken ett bredare verktyg som innefattar allt från fysisk träning till andlig utveckling. Under helgen fokuserar vi framför allt på Yoga Sutras samt Bhagavad Gita och diskuterar hur dessa verk är relevanta och användbara för dagens utövare.

5. Ayurveda: Yoga, kost och medvetenhet

Enligt yogans systerfilosofi, Ayurveda, har alla varelser en unik sammansättning av karaktärsdrag och kvaliteter, ”doshas”. Genom att anpassa kost och vårt sätt att leva efter kroppstyp kan vi enligt detta hälsosystem uppnå optimal balans för individen. Under helgen träffar vi yogayamas ayurvediska läkare, du lär dig grunderna inom Ayurveda och vad som utmärker de olika kroppstyperna. Vi tittar även närmare på andra aspekter kring relationen mellan kost och yoga. Till exempel vad innefattar ”yogisk kost” och vad finns det för fördelar med att göra våra val av livsmedel mer medvetna?

6. Forskning: Yoga som livsstil

Hur integrerar jag yoga i mitt liv på ett naturligt sätt? Är det bara träning eller finns det andra aspekter att tänka på? Hur tar jag med mig känslan från Savasana till jobbet eller hem till familjen? Vi träffar några av Sveriges ledande experter som berättar hur yogapraktiken påverkat deras liv samt diskuterar rollen som yogalärare och det ansvar (och förmåner) som följer med uppgiften. Teoriprovet genomförs denna helg.

7. Vecka för Praktiska prov, samt Examination

Under veckan innan vår examinationshelg gör alla TT-elever sitt praktiska prov som har förberetts i ca två månader med start direkt efter kurshelg 6. Under denna period är tanken att alla utbildningens deltagare övar på sin guidning, assisterar och observerar klasser samt jobbar med sin egen praktik. Utbildningen avslutas med formell examination och firande!

Contact Us

Yogayama Varberg

Contact Us

Yogayama Yoga Kendra

Contact Us

Yogayama Östermalm

Jungfrugatan 8
114 44 Stockholm
Sweden

08-660 88 60

info@yogayama.se

X

YOGAYAMA KLASSERSTARTING AUGUST 2018

Det finns bara en yoga. I augusti lanserar vi våra egna Yogayama klasser, som är utvecklade och framtagna av Yogayamas internationella yogateam.

Vi har inte skapat en ny typ eller stil av yoga, utan en sekvenserad klass som är utformad för att eleverna ska få en djupare upplevelse av yogans helhet. Det ger eleverna möjlighet att växa inte bara i sin fysiska träning utan också att utvecklas mentalt genom pranayama och meditation.

Yogayama är Skandinaviens största yogaskola. Vår målsättning är att skapa en plats för individuell utveckling som inspirerar, stärker och berör. Här ger vi dig utrymme att växa och utvecklas. Vi har ett brett och noga utvalt utbud av klasser, yogalärarutbildningar, workshops, kurser och events. Vi ser fram emot att ta hand om dig på din yogaresa! Mer info kommer i augusti.

Yogaklasserna finns from augusti på Yogayama Östermalm. I våra studios i Norrköping, Göteborg och Sjöstaden kommer klasserna lanseras i början av 2019.

Stäng fönster

Tack för att du prenumererar