Yin Yoga – Grundkurs 10 % rabatt

Yogayamas Yin Yoga-lärarutbildning är en övergripande utbildning som kan studeras i tre steg. Grundkursen på 50 timmar ger en bas att utgå ifrån som sedan kan växa vidare till 150 timmar (grundkurs + five elements + rehab & mindfulness) av teoretiska och praktiska studier i Yin Yoga.

Yin Yoga består av ett fåtal golvnära positioner som praktiseras med ett inkännande och tillåtande förhållningssätt. Metoden är avsedd att nå delar av kroppen som inte berörs i samma utsträckning i de mer yang-liknande yogaformerna (t.ex. Ashtanga Vinyasa, Hatha, Anusara m.fl.). Av denna anledning kan Yin Yoga vara ett kraftfullt, kompletterande redskap, som även förbereder för meditation.

Att undervisa eller praktisera Yin Yoga ger en möjlighet att på djupet nå delar av oss själva som i vardagen kanske inte får så mycket utrymme. Vi lever i en kultur präglad av yang; av det snabba, innovativa och effektiva – ett konstant företagande och expanderande. Yin Yoga erbjuder en motvikt till detta, ett möte med dig själv som du är, utan agendor eller måsten. Det är en praktik som betonar enkelhet, stillhet och empati – det som ger oss näring på djupet.

Inom Taoismen finns idén om att de motsatta uttrycken av Yin och Yang behöver varandra för att skapa och upprätthålla balans. Det ena utesluter inte det andra.

Grundkursen (50 timmar) omfattar grunderna i Yin Yoga med stort fokus på anatomi och individanpassad yoga. Vi går igenom anatomi applicerbar på all yoga, men fokuserar framförallt på de vävnader som Yin Yoga ämnar påverka, såsom fascia. Vi analyserar de positioner som ofta används i Yin Yoga med utgångspunkt från så kallade “target areas” (fokusområden) och ”skeletal variations”. Allt för att kunna modifiera positionerna så att de passar varje unik individ.

 

 

Schedule

 • March 07 , 2025 --March 23 , 2025
  09:00To17:00
 • March 07 , 2025
  09:00To17:00
 • March 08 , 2025
  09:00To17:00
 • March 09 , 2025
  09:00To17:00
 • March 21 , 2025
  09:00To17:00
 • March 22 , 2025
  09:00To17:00
 • March 23 , 2025
  09:00To17:00

Prices

 • Course
  7830 SEK (ord. 8700 SEK)
 • Number of hours
  50 hrs

Teacher (s)

Sofie Ringsten

Yin Yoga

Sofie Ringsten är idag en av Sveriges ledande Yin Yoga lärare och utbildare. Hon har sedan flera år utbildat yogautövare […]

Course includes

Under utbildningen kommer du att lära dig att undervisa Yin Yoga ur ett funktionellt synsätt istället för en estetisk eller prestationsrelaterad syn på yoga, med syfte att skapa en meningsfull upplevelse för både dig som lärare och dina elever, för att utforska en personligt anpassad yoga. Du kommer att studera Yin Yoga med ett terapeutiskt och individanpassat förhållningssätt och främja medvetenhet om vad som händer i hela människan med kroppen som redskap.

Grundkurs 50 timmar: Anatomi modul

 • Funktionell anatomi och Yin Yogans positioner ur ett individperspektiv
 • Yin och Yang beskrivning av Yoga Asana
 • Estetisk vs Funktionell Yoga Praktik
 • Theory of Exercise
 • Tre lager av en led
 • Tension och kompression
 • Skelettvariationer
 • Benets mandala: muskelgrupper och fokusområden
 • Rörelseanalys: höfter och ryggrad
 • Rörelseomfångs test
 • Fascia Studier: aktuell forskning
 • Qi flöde i fascia
 • Sekvensering i Yin Yoga
 • Undervisning av Rebound i Yin Yoga
 • Energi kurvatur för en klass
 • Hur man undervisar funktionell Yoga
 • Att “läsa” skelettvariationer
 • Variationer, rekvisita och justeringar i Yin Yoga
 • Analys av yin yogans positioner
 • Ansvar och etik hos en yogalärare
 • Vanliga frågor inom Yin Yoga
 • Avslutande diagnostiskt prov

Prior Knowledge

Du har genomfört minst en 200 timmars grundutbildning i yoga, och har en regelbunden yogapraktik.
Utbildningen riktar sig till dig som vill skapa en fördjupad förståelse för Yin Yoga och på sikt önskar undervisa denna metod. Du har genomfört minst en 200 timmars grundutbildning i yoga, och har en regelbunden yogapraktik. (Undantag från 200 timmars grund kan ges i vissa fall). Målet är att du efter utbildningen känner dig trygg med Yin Yoga som metod och att kunskapen finns för applicering av dess principer och positioner i din egen praktik och i din undervisning.

After completing the course

NÄRVARO
För att bli godkänd på yogayamas yinutbildning enligt de riktlinjer som gäller för Yoga Alliance krävs 100% närvaro på samtliga lektioner. Vid sjukdom finns (vid uppvisade av sjukintyg) möjligheten att ta igen de missade timmarna vid nästkommande kurstillfälle. I övriga fall av frånvaro utan sjukintyg görs en individuell bedömning av möjligheten att ta igen missade timmar, utifrån rådande omständigheter och i mån av plats.

Location

Östermalm

Contact Us

Yogayama Varberg

Contact Us

Yogayama Yoga Kendra

Contact Us

Yogayama Östermalm

Jungfrugatan 8
114 44 Stockholm
Sweden

08-660 88 60

info@yogayama.se

X

YOGAYAMA KLASSERSTARTING AUGUST 2018

Det finns bara en yoga. I augusti lanserar vi våra egna Yogayama klasser, som är utvecklade och framtagna av Yogayamas internationella yogateam.

Vi har inte skapat en ny typ eller stil av yoga, utan en sekvenserad klass som är utformad för att eleverna ska få en djupare upplevelse av yogans helhet. Det ger eleverna möjlighet att växa inte bara i sin fysiska träning utan också att utvecklas mentalt genom pranayama och meditation.

Yogayama är Skandinaviens största yogaskola. Vår målsättning är att skapa en plats för individuell utveckling som inspirerar, stärker och berör. Här ger vi dig utrymme att växa och utvecklas. Vi har ett brett och noga utvalt utbud av klasser, yogalärarutbildningar, workshops, kurser och events. Vi ser fram emot att ta hand om dig på din yogaresa! Mer info kommer i augusti.

Yogaklasserna finns from augusti på Yogayama Östermalm. I våra studios i Norrköping, Göteborg och Sjöstaden kommer klasserna lanseras i början av 2019.

Stäng fönster

Tack för att du prenumererar