Pranayama och Meditation: Öppen för alla 10 % rabatt

Att skapa kontakt med sin insida är en viktig del i helhetsförståelsen för vad yoga är. Under denna fördjupningsutbildning i pranayama kommer vi aktivt att studera den stilla och meditativa delen av yogapraktiken samt ge utrymme för stunder av observation och varande. De praktiska övningarna ligger till grund för de mer teoretiska momenten där vi bland annat diskuterar både vad som är det bästa stödet och den största utmaningen i andningsträningen liksom i andra former av meditativ träning.

Kursen riktar sig till dig som är intresserad och vill utvecklas inom pranayama, traditionell andningsträning och önskar fördjupa din förståelse för hur andningen är kopplad till vår livskraft.

 

 

 

 

 

Pranayama and Meditation

The connection with the inside of oneself is an important part of the overall understanding of what yoga is. The old yogic texts highlights the importance of the seated practices and there are many examples of how “pranayama”, the classical breath practice within Hatha yoga, is presented as the most important practice for personal transformation and self realization. During this Continuing Education Course in pranayama we will study the still and meditative part of the yoga practice as well as give space for moments of observation and being. The practical techniques will be the foundation for the more theoretical sessions where we for instance discuss what is the best support and the biggest challenge in the breath practice and other meditative forms of yoga practice.

Please note!  This course will be taught in English.

FOR WHO? The course is designed for people who would like to develop their understanding of pranayama, the traditional breath practice and how the breath is connected to our life force.

CONTENT:

Developing and deepening basic preparatory exercises (kriyas) such as Uddiyana Bandha Kriya, Nauli, Agni Sara and Kapalabhati

Developing and deepening basic pranayama practices such as Nadi Shodana, Ujjayi Pranayama, Shitali, Surya Bhedana, Chandra Bhedana and Bhramari

Development and deepening of the techniques and theories around ”kumbhaka” (retention – to hold your breath).

Discussion around what this aspect of the breath practice means and is designed for.

Review of the tradition of pranayama and the purpose of Hatha yoga.

Going deeper with the anatomy of the breath and it’s link to the sympathetic, parasympathetic nervous system and the brain.

To guide others in breath work and simple pranayama.

To create space for the personal practice.

Discussion around the challenges and how we can work with them.

Daily morning practice of: pranayama, chanting, meditation and asana Associated homework

PREVIOUS KNOWLEDGE

The course is put together for yogis who already have a regular practice of pranayama and are familiar with common pranayama techniques such as Kapalabhati, Nadi Shodana, Shitali, Brahmari and Ujjayi.

AFTER COMPLETING THE COURSE

After the course you as a participant have a greater understanding of common and fundamental techniques within classical pranayama as well as how the breath affects us on a physiological and psychological level. You have also developed your personal routine and taken a step further towards establishing a solid pranayama and meditation practice. As part of the course you are being given a personal pranayama practice to work with at home based on pulse reading and the time devoted to the morning practice.

TEACHERS

Sara Granström Powiecki has since 2005 studied regularly for Sri O. P. Tiwari, one of few living masters within classical pranayama and student of Swami Kuvalayananda that founded the Kaivalyadhama Ashram, in India. Sara is now senior student of O.P Tiwari and have been authorized to teach by her teacher. The Kaivalyadhama institute is today world leading in both scientific research and practice within the field of Hatha yoga. Alongside an asana practice from Hatha yoga and Ashtanga Vinyasa Yoga Sara has with pranayama as a method, deepened her understanding of the importance of a balanced breath in both yoga practice and in life. In her classes she highlights the deep meaning of the inner attitude in practice, often using chanting, meditation and gratitude. Read more about Sara here: www.saragranstrom.se

Guy Powiecki Guy first encountered yoga in an academic setting, specialising in Indian religions and Buddhism, while studying for a theology degree. Before working with yoga Guy also studied and worked as a personal trainer and nutritional adviser. As a practitioner he sees the importance of practicing asana, pranayama and meditation as mutually supporting forms for spiritual growth. Guy discovered pranayama through Paul Dallaghan and is now a dedicated and senior student of, classical pranayama master, Sri O.P. Tiwari having been authorized to teach pranayama by him. Guy has studied Ashtanga Vinyasa with Richard Freeman, David Swenson and Chuck Miller. In learning meditation he spent time with a number of Buddhist teachers, from both Tibetan and Theravadan traditions, but more recently with a focus on Vipassana practice in the Mahasi Sayadaw lineage. Guy’s knowledge of the breath has been broadened by his interest in free diving.

 

PLEASE NOTE! This course is a mandatory course for yogis that are aiming for the Yogayama 500 hour certification according to Yoga Alliance.

Schedule

  • August 29 , 2024 --September 01 , 2024
    08:30To17:00

Prices

  • Course
    7290 SEK ( ord.8100 SEK)
  • Number of hours
    40 hrs

Teacher (s)

Guy Powiecki

PranayamaHatha Yoga

Guy first encountered yoga in an academic setting, specialising in Indian religions and Buddhism, while studying for a theology degree. […]

Sara Gransröm-Powiecki. Fotograf: Hannah Hedin. Sara Granström

PranayamaHatha Yoga

Sara began her professional journey as a classical musician, studying for 6 years at schools such as Malmö Music College […]

Course includes

* Utveckling och fördjupning av grundläggande och, för pranayama, förberedande tekniker (kriyas) såsom Uddiyana Bandha Kriya, Nauli, Agni Sara och Kapalabhati
* Utveckling och fördjupning av grundläggande andningsövningar såsom Nadi Shodana, Ujjayi Pranayama, Shitali, Surya Bhedana, Chandra Bhedana och Bhramari
* Utveckling och fördjupning av ”retention” (att hålla andan). Diskussion kring vad denna aspekt av andningsträningen innebär
* Genomgång av pranayamatraditionens grunder och syftet med hathayoga
* Fördjupning av andningens anatomi och dess koppling till det sympatiska och parasympatiska nervsystemet
* Pranayama-pedagogik: att guida andra i andning
* Att skapa utrymme för en egen pranayamapraktik. Diskussion kring utmaningarna och hur möter vi dessa
* Daglig pranayamapraktik
* Daglig meditation och chanting.
* Daglig asanaträning med fokus på bröst- och höftöppnare
* Förberedande hemuppgifter

Prior Knowledge

Kursen vänder sig till dig som redan praktiserar pranayama regelbundet och därmed är bekant med vanliga andningstekniker som exempelvis Nadi Shodana, Shitali, Brahmari och Ujjayi.

Observera! Denna kurs är en obligatorisk kurs för deltagare som satsar på en 500-timmars certifiering enligt Yoga Alliance hos Yogayama.
OBS! Kursen ges på engelska.

After completing the course

Efter utbildningen har du som deltagare en djup förståelse för de viktigaste verktygen inom klassisk pranayama och har samtidigt tagit ett steg vidare mot att implementera en pranayama- och meditationspraktik i vardagen. Du har fått gedigen kunskap om hur andningen påverkar oss fysiologiskt samt varför andningsträning spelar en viktig roll inom den yogiska traditionen.

Du får också ett individuellt pranayamaupplägg att arbeta vidare med baserat på den tid du har möjlighet att avsätta.

Location

Jungfrugatan

Contact Us

Yogayama Varberg

Contact Us

Yogayama Yoga Kendra

Contact Us

Yogayama Östermalm

Jungfrugatan 8
114 44 Stockholm
Sweden

08-660 88 60

info@yogayama.se

X

YOGAYAMA KLASSERSTARTING AUGUST 2018

Det finns bara en yoga. I augusti lanserar vi våra egna Yogayama klasser, som är utvecklade och framtagna av Yogayamas internationella yogateam.

Vi har inte skapat en ny typ eller stil av yoga, utan en sekvenserad klass som är utformad för att eleverna ska få en djupare upplevelse av yogans helhet. Det ger eleverna möjlighet att växa inte bara i sin fysiska träning utan också att utvecklas mentalt genom pranayama och meditation.

Yogayama är Skandinaviens största yogaskola. Vår målsättning är att skapa en plats för individuell utveckling som inspirerar, stärker och berör. Här ger vi dig utrymme att växa och utvecklas. Vi har ett brett och noga utvalt utbud av klasser, yogalärarutbildningar, workshops, kurser och events. Vi ser fram emot att ta hand om dig på din yogaresa! Mer info kommer i augusti.

Yogaklasserna finns from augusti på Yogayama Östermalm. I våra studios i Norrköping, Göteborg och Sjöstaden kommer klasserna lanseras i början av 2019.

Stäng fönster

Tack för att du prenumererar